1
Xin chào
Nẹp nhôm chữ V

Xem 5 sản phẩm

Nẹp nhôm chữ V được dùng để bo góc vuông và tạo điểm nhấn trang trí giữa các tấm gạch, gỗ đá.

D(2.5m) x R(10mm) x C (10 mm) 40.000
 D(2.5m) x R(20mm) x C (15 mm) 46.000
D(2.5m) x R(20mm) x C (20 mm) 48.000
D(2.5m) x R(25mm) x C (25 mm) 55.000
D(2.5m) x R(30mm) x C (30 mm) 60.000
0941 695 789