SẢN PHẨM BÁN CHẠY

D(2.4m) x R(10mm) x C6 mm) 195.000
D(2.4m) x R(8mm) x C6 mm) 190.000
D(2.4m) x R(15mm) x C6 mm) 200.000
D(2.4m) x R(20mm) x C6 mm) 225.000
D(2.4m) x R(25mm) x C6 mm) 240.000
D(2.4m) x R(30mm) x C6 mm) 280.000
D(2.5m) x R(30mm) x C(8 mm) 60.000
D(2.5m) x R(20mm) x C(8 mm) 48.000

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

D.2500mm x R. 12mm x C. 26mm 50.000
D(2.5m) x R(20mm) x C (20 mm) 48.000
D.2700mm x R. 8mm x C. 41mm 133.000
D.2500mm x R. 19.8mm x C. 8mm 52.000
D.2500mm x R. 30mm x C. 20mm 64.000
D(2.5m) x R(30mm) x C (30 mm) 60.000
D(2.5m) x R(10mm) x C(8 mm) 43.000
D(2.5m) x R(12mm) x C(8 mm) 46.000
D(2.5m) x R(30mm) x C(8 mm) 60.000
D(2.5m) x R(14mm) x C(8 mm) 46.000
D(2.5m) x R(20mm) x C(8 mm) 48.000
D.2700mm x R. 55mm x C. 30mm 144.000
D.2500mm x R. 5.8mm x C. 12.5mm 115.000
D(2.5m) x R(6mm) x C(4 mm) 34.000

SẢN PHẨM MỚI

D(2.4m) x R(10mm) x C6 mm) 195.000
D(2.4m) x R(8mm) x C6 mm) 190.000
D(2.4m) x R(15mm) x C6 mm) 200.000
D(2.4m) x R(20mm) x C6 mm) 225.000
D(2.4m) x R(25mm) x C6 mm) 240.000
D(2.4m) x R(30mm) x C6 mm) 280.000
D(2.5m) x R(30mm) x C(8 mm) 60.000
D(2.5m) x R(20mm) x C(8 mm) 48.000

SẢN PHẨM MỚI

D(2.4m) x R(30mm) x C6 mm) 280.000
D(2.5m) x R(30mm) x C(8 mm) 60.000
D(2.5m) x R(20mm) x C(8 mm) 48.000
D(2.5m) x R(14mm) x C(8 mm) 46.000
D(2.5m) x R(12mm) x C(8 mm) 46.000
D(2.5m) x R(6mm) x C(4 mm) 34.000
D(2.5m) x R(8mm) x C(4 mm) 40.000
D(2.5m) x R(10mm) x C(8 mm) 43.000
D.2700mm x R. 55mm x C. 30mm 144.000
D.2700mm x R. 8mm x C. 41mm 133.000
D.2500mm x R. 5.8mm x C. 12.5mm 115.000
D.2500mm x R. 30mm x C. 20mm 64.000
D.2500mm x R. 12mm x C. 26mm 50.000
D.2500mm x R. 10mm x C. 26mm 48.000
D.2500mm x R. 19.8mm x C. 8mm 52.000
D.2500mm x R. 30mm x C. 8mm 60.000

MẪU NẸP NỔI BẬT

 D(2.5m) x R(20mm) x C (15 mm) 46.000
D(2.7m) x R(6mm) x C(5.7mm) 56.000
D.2500mm x R.10mm x C.9mm 64.000
D(2.5m) x R(20mm) x C (20 mm) 48.000
D.2500mm x R. 5.8mm x C. 12.5mm 115.000
D.2500mm x R. 12mm x C. 26mm 50.000
D.2500mm x R. 30mm x C. 8mm 60.000
D.2500mm x R. 8mm x C. 20mm 52.000
D.2700mm x R. 8mm x C. 41mm 133.000
D(2.5m) x R(25mm) x C (25 mm) 55.000
D.2700mm x R. 55mm x C. 30mm 144.000
D(2.5m) x R(10mm) x C(8 mm) 43.000

PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Gửi email cho chúng tôi để nhận thông tin về sản phẩm phù hợp dành cho bạn

Đăng ký ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Gửi email cho chúng tôi để nhận thông tin về sản phẩm phù hợp dành cho bạn

Đăng ký ngay